E-poe loomine. 4 reeglit, mida silmas pidada – LEXTALi videoblogi

IN ENGLISH BELOW

Kas sul on olnud kunagi mõttes oma e-poe loomine?

Tehniliselt on e-poe loomine üha lihtsam. Arvestada tuleb aga rea õigusküsimustega.

Esiteks – Fakt on see, et tavaline e-poe pidaja töötleb suures mahus inimeste andmeid. Andmeid nagu: nimi, e-post, telefoni number ja veel mustmiljon asja. Nende andmete töötlemine peab olema kooskõlas uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (st GDPRiga). See määrus kehtib Eestis nagu mis tahes Eesti seadus.

E-poe GDPR-iga kooskõlas olemiseks:

1. Tehke endale selgeks, mis isikuandmeid te töötlete ja miks;
2. Veenduge, et teie privaatsuspoliitika on piisav ka uue GDPRi mõttes;
3. Sõlmige andmetöötluslepingud kõikide isikutega, kellele väljastate isikuandmeid (nt e-poe arendajaga);
4. Koguge otseturunduse tegemiseks e-poe kasutajatelt kirjalik nõusolek;
5. Määrake vajadusel andmetöötlusametnik – e-poe olemust arvestades on suur tõenäosus, et vastav vajadus ja kohustus teil on.

Teiseks – E-pood ei ole e-pood ilma kodulehe tarkvara, toodete piltide, disainielementide ja kaubamärgita. See on e-poe praktilise toimimise vundament. Intellektuaalne omand (nagu eelnimetatud) on iga e-poepidaja olulisim vara, mida tuleb agaralt kaitsta.

E-poe intellektuaalse omandi kaitsmiseks:

1. Sõlmige arenduslepingud isikutega, kes on loonud teie tarkvara;
2. Sõlmige autorilepingud isikutega, kes on loonud e-poe disaini, jäädvustanud vajalikke fotopilte või loonud muid kauneid teoseid;
3. Registreerige enda kaubamärk, kui soovite, et suvaline naabrimees ei hakkaks sama kaubamärgiga konkureerivat poodi pidama.

Kolmandaks – Iga eduka e-poe taga on suurepärased kasutustingimused. Kasutustingimuste kaudu saate kaitsta ennast ning välistada kulukad kohtuvaidlused tulevikus.

E-poe kasutajatingimuste korrektsuseks:

1. Koostage kasutustingimused, mis kajastavad teie ärimudelit õigesti;
2. Veenduge, et te ei tee seal lubadusi, mida te ei saa või ei taha pidada.

Neljandaks, kaitske enda ärisaladust. E-poe tarnijate ja koostööpartnerite kontaktid, e-poe ärimudel ja toimimise loogika – kõik need omavad tohutut väärtust ning nende kaitsmine on võimalik.

E-poe ärisaladuse kaitseks:

1. Lisage võtmetöötajate töölepingutesse konkurentsikeeld;
2. Võimaldage ärikriitilise sisuga dokumentidele juurdepääsu vaid neile isikutele, kellel on selleks vajadus;
3. Hoidke enda töötajad õnnelikud – õnnelik töötaja on lojaalne töötaja. Just töötaja lahkumisel on suur oht, et ärisaladus läheb jalutama.

Kokkuvõtteks. E-poe loomine ei ole keeruline. Aga selleks, et sellest saaks päris äri, mis toimib liigse peavaluta, peab end ka õiguslikult kaitsma.

_______________________

Have you ever had the idea of creating your own online store?

Technically, creating an e-store is becoming easier. However, a number of legal issues need to be taken into account.

First of all – the fact is that an ordinary e-shop operator processes a large amount of personal data. Information like name, email, phone number and a million more things. The processing of such data must comply with the new European Union General Regulation on the Protection of Personal Data (the GDPR). This regulation is valid in Estonia like any other Estonian legal act.

To comply with the GDPR:

 1. Make it clear what personal data you process and why;
 2. Make sure your privacy policy is adequate in the sense of the GDPR;
 3. Enter into data processing agreements with all persons to whom you provide personal data (e.g. with the e-shop developer);
 4. Collect written consent from e-store users for direct marketing;
 5. Appoint a data processing officer if necessary – given the nature of the e-shop, there is a high probability that you have the need and the responsibility.

Second, an e-shop is not an e-shop without website software, product images, design elements and branding. This is the foundation necessary for the practical operation of the e-shop. Intellectual property (as mentioned above) is the most important asset of any e-shop operator, which must be vigorously protected.

To protect intellectual property of the e-store:

 1. Enter into development agreements with the people who created your software;
 2. Enter into author’s agreements with the persons who have created the design of the e-shop, captured the necessary photographs and created other original works;
 3. Register your trademark if you do not want anyone to start a competing store with the same trademark.

Third – any successful e-shop needs good terms and conditions. With such, you can protect yourself and avoid costly litigation in the future.

For the correctness of the terms and conditions:

 1. Create terms of use that accurately reflect your business model;
 2. Make sure you don’t make promises there that you can’t or don’t want to keep.

Fourth, protect your trade secrets. Contacts of e-store suppliers and partners, the e-store business model and operation logic – all of them have enormous value and can be protected.

To protect the e-shop’s trade secret:

 1. Include a non-compete obligations in the employment contracts of key employees;
 2. Only allow access to business-critical documents to those who need them;
 3. Keep your employees happy – a happy employee is a loyal employee. It is when an employee leaves that there is a great risk that the trade secret will be disclosed.

In conclusion. Creating an e-shop is not complicated. But in order for it to become a real business that works without excessive headaches, it must also be legally protected.

Lextal Next

CONTACT

OFFICE:
TALLINN: RÄVALA PST. 4
+372 6400 250
INFO@LEXTAL.EE